VGZ BETAALT HUISARTS NIET

Inmiddels bereiken mij dagelijks meerdere dramatische berichten van wijkzorgverleners die in acute financiële problemen zitten of failliet gaan, doordat ALLE zorgverzekeraars stelselmatig weigeren te betalen.

Het is bijvoorbeeld onder wijkzorgverleners een publiek geheim dat cliënten die bij DSW Zorgverzekeraar uit Schiedam verzekerd zijn geweigerd worden. Simpelweg omdat DSW Zorgverzekeraar nooit of nauwelijks betaald. En zelfs dat is maar geld.

Het ergste is nog dat de cliënt, bij voorkeur een oudere met een taalprobleem door een migratieachtergrond, een groot risico loopt DSW met een voet tussen hun voordeur aan te treffen. Inmiddels een gewoonte geworden van DSW, ook al is dit in strijd met art. 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 8 Grondwet “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.”

Een tolk wordt geweigerd. Ik ken zelfs een voorbeeld waarbij een Marokkaanse oude mevrouw verplicht de trap op gestuurd werd waardoor DSW kon controleren of de zorg wel nodig was (sic!), dit uit wantrouwen tegen haar huisarts. Zieke mensen blijven gedesillusioneerd achter, de zorg wordt geweigerd en weer een zieke die zonder zorg achterblijft.

Dat wantrouwen over huisartsen blijkt ook uit een door mij gisteren ontvangen bericht van een huisarts uit Noord-Holland. VGZ Zorgverzekeraar weigert hem € 63.000,= over het 4e kwartaal 2019 uit te betalen, terwijl VGZ premiebetalers vanzelfsprekend wel de zorg hebben gekregen. Nederland kampt met een tekort aan huisartsen. Het wordt dan wel heel ingewikkeld als ook de huisartsen hun patiënten moeten filteren op wel of niet betalende zorgverzekeraars. “Sorry, u bent verzekerd bij VGZ, helaas moet ik u dan naar een andere overbezette huisarts doorverwijzen” zou toch bizar zijn om van je huisarts te horen. Niets bizars is VGZ blijkbaar vreemd.

Een huisarts is een zelfstandige ondernemer die uit zijn inkomen ook de hoge praktijkkosten waaronder personeel, praktijkruimte, apparatuur, opleidingen en dergelijke maandelijks moet betalen. Het bedrag dat de huisarts nu misloopt over deze drie maanden is 63.000,=. Gelijk aan TWEE maandsalarissen van VGZ- bestuurslid A. Klink, oud CDA-minister van VWS. Volgens de jaarrekening 2018 van VGZ was zijn bezoldiging dat jaar € 372.525,=.

Een huisarts is de stam in de breed vertakte zorgboom. Al eeuwenlang de vertrouwenspersoon in de buurt. En zeg nu zelf, vertrouwt u de huisarts of VGZ met een batterij aan directeuren met salarissen tot vier ton, een winst van € 129 miljoen in 2018 en daar bovenop nog eens onnodig opgepotte premiegelden ter hoogte van € 660 miljoen volgens een onderzoek van de Consumentenbond.. “Zo de waard is, vertrouwt hij zij gasten!” eindigde de huisarts het bericht aan mij. En zo is het!

6 antwoorden op “VGZ BETAALT HUISARTS NIET”

  1. Vgz betaald zorgverleners sowieso niet uit. Ook verpleegkundigen/verzorgenden die terminale zorg verlenen bij een cliënt met notabene vooraf toestemming van VGZ zelf krijgen hun geld niet. Dit speelt al vanaf eind 2018. Schandalig zoals zorgverzekeringen omgaan met mensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *