Personeelskwesties in sleutelsectoren: een resultaat van hiërarchie en bestuursstructuur?

Inmiddels lezen wij dagelijks over de vele personeelsproblemen die er zijn in sectoren als gezondheids- en welzijnszorg, onderwijs, jeugdzorg, politie of organisaties als Schiphol en die maar niet worden opgelost wat leidt tot een hoog ziekteverzuim, tekorten die problemen veroorzaken voor burgers door wachtlijsten in de zorg, toenemende problemen voor jongeren, veiligheid op straat en lange wachtrijen om te vliegen. Wat is daar nu de oorzaak van?

Bestuurders, directie en management zien zich namelijk te vaak als de spil in de verandering waardoor organisaties hiërarchisch aangestuurd blijven, controlesystemen in de kern onveranderd of vaak uitgebreid worden en er nauwelijks ruimte is voor de “gamechangers” in de organisatie.  De veranderingen zijn overwegend cosmetisch van aard en richten zich meer op hippe en fancy namen voor organisatieverandering dan de wezenlijke verandering zelf. Hieronder leggen we de sector gezondheidszorg en welzijn onder de loep.

Nummer één ziekteverzuim in Nederland

Diverse recente onderzoeksrapporten en statistieken ondersteunen deze stellingname. Volgens de cijfers van het CBS is de sector gezondheids- en welzijnszorg. nummer één in ziekteverzuim in Nederland. Veel hoger dan gevaarlijke beroepen in de bouw en industrie. Het tweejaarlijkse profielrapport “State of Health in the EU” schaalt Nederland weer lager in op nummer 13 van de 27 EU landen in de EU. De premier en ministers zouden eens moeten stoppen om op TV steeds weer het mantra te roepen dat Nederland tot de top van de wereld qua gezondheidszorg behoord. Dat is simpelweg niet zo. De zorg in Nederland is nog steeds goed, maar het heeft geen zin de kop in het zand steken.

“De urgentie op de werkvloer vertaalt zich niet in veranderkracht op zorgorganisatieniveau”

Het recente rapport van Gupta Strategists onderstreept de bovengenoemde stelling met haar conclusie dat het tekort aan personeel in de zorg verwijtbaar is aan het tekort aan urgentie bij de bestuurders in de zorg. “De urgentie op de werkvloer vertaalt zich niet in veranderkracht op zorgorganisatieniveau” is het keiharde oordeel van de onderzoekers.

Minister Kuipers bestrijdt deze conclusie van Gupta. De minister ziet juist dat “die urgentie met stip bovenaan staat. Dat staat op één, op twee en op drie. Dan komt er een hele lange tijd niets en dan komt de rest. Die aandacht is er bij de divisiedirecteur, bij de verpleegkundig teamleider en de zorgbestuurder.” meldt Skipr in een artikel waarin Kuipers om commentaar wordt gevraagd op het rapport.

43% van de zorgverleners verlaat de zorg binnen twee jaar

Eind vorig jaar rapporteerde de onafhankelijke adviescommissie “Werken in de zorg” van het kabinet ook al dat de actieplannen voor meer personeel in de zorg niet voldoen. 43% van de zorgverleners verlaat de zorg binnen twee jaar na het afronden van de opleiding was hun conclusie. Er is gebrek aan loopbaanperspectief en nauwelijks inhoudelijke uitdaging in het werk, zijn volgens de commissie daarvan de belangrijkste redenen. Salaris staat pas op de zevende plaats.  “Sommige werkgevers denken nog steeds dat een beter fietsenplan het antwoord is”, liet commissievoorzitter Doekla Terpstra in de Trouw weten. “Die hebben het nog altijd niet begrepen.”

Bijna 40% van de verpleegkundige adviesraden in Nederland voelde zich aan de kant geschoven door hun raad van bestuur

Ook de Raad Volksgezondheid & Samenleving van het ministerie van VWS onder leiding van oud-staatssecretaris Bussemaker concludeerde in het rapport “Applaus is niet genoeg”, dat waardering van zorgverleners in eerste instantie gaat over het bieden van passende arbeidsvoorwaarden, dat zorgverleners betekenisvolle zeggenschap over de inhoud van het werk en de organisatie van zorg missen en dat een vruchtbare samenwerking belangrijk is om hun beroep goed uit te kunnen oefenen. “Tijdens de coronacrisis zagen zorgverleners ook hoe snel hun inspraakorganen worden ‘vergeten’ als de druk hoog is. Bijna 40% van de verpleegkundige adviesraden in Nederland voelde zich aan de kant geschoven door hun raad van bestuur, terwijl de medische staf en bedrijfskundigen automatisch een plek kregen in het crisisteam.” valt onder meer in het rapport te lezen.

Zorgverleners besteden 40 procent van hun tijd aan administratie

Naar aanleiding van een onderzoek van de denktank “Ontregel de Zorg” kopte het zorgvakblad Zorgvisie in 2017 al “Zorgverleners besteden 40 procent van hun tijd aan administratie.” en de wijkverpleegkundige zelfs 50%. Typische resultaten van nauwelijks slagende verandertrajecten binnen hiërarchisch gestuurde organisatiemodellen.

Inattentional blindness

Politici, bedrijfskundigen en managers blijven steevast steken in het Tayloriaanse model. Hierbij geldt als uitgangspunt dat werkzaamheden exact gespecificeerd of geprotocolleerd moet worden. Men gaat er namelijk vanuit dat mensen onvoldoende in staat zijn om zelf na te denken. Zij moeten zich volledig vormen naar de organisatie zelf. Op deze manier blijven zij vastgeroest in oude theorieën, modellen en KPI’s. Hierdoor ontstaat in feite een vorm van “inattentional blindness” en ontgaat de kern van de problematiek waardoor de samenleving vastloopt en men alleen nog maar zoekt naar technocratische oplossingen om de vaak complexe problemen het hoofd te bieden. Minister Kuipers laat daarom ook in het artikel van Skipr weten de voorkeur aan robots te geven die ouderen wassen en hiermee het  personeelstekort op te lossen.

Vraag naar nieuwe organisatievormen

Het wordt nu echt tijd dat we afstappen van het idee dat alleen bedrijfskundigen in staat zijn om de zorg te organiseren. Moderne organisatievormen waaronder bijvoorbeeld het Stamcelorganisatiemodel bieden hedendaagse professionele zorgverleners voldoende ondersteuning om los van dwingende, wantrouwende hiërarchie de zorg doelmatiger, goedkoper en beter te organiseren. Dergelijke organisatievormen kenmerken zich onder andere door een hoge mate van transparantie, vertrouwen en een open cultuur. Binnen dit model kunnen individuen en communities deelnemen, wordt kennis en ervaring gedeeld en is er geen sprake van hiërarchie.

Sturen op geluk van werknemers

Organisaties zouden daarnaast meer moeten sturen op geluk. Ap Dijksterhuis, hoogleraar Psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen zegt in Radbout Recharge ‘De effectiefste manier om gelukkig te worden, is door te proberen anderen gelukkig te maken’. Precies waar de zorg over gaat, Agape. Uit diverse onderzoeken blijkt dat geluk bijdraagt aan een hogere productiviteit, 10%-12% zijn daarbij goed haalbaar. In Nederland alleen al betekent dit een extra capaciteit vergelijkbaar met ruim 140.000 gelukkige zorgverleners, waardoor Kuipers’ robots voorlopig nog in China kunnen blijven.

Agape

Agape is de hoogste vorm van de liefde en vertaalt zich binnen het Stamcelorganisatiemodel naar de vaste intentie tot het hoogste goed van de ander. Uniek is dat door toepassing van geïntegreerde moderne psychologische en meta-fysische technieken agape, authenticiteit en zingeving individueel meet- en stuurbaar gemaakt zijn.

=======================

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werkenden/ziekteverzuim

 https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-01/2021_chp_nl_dutch_0.pdf (pag. 4)

https://gupta-strategists.nl/studies/uitweg-uit-de-schaarste

https://www.skipr.nl/nieuws/kuipers-bij-nieuwe-coronagolf-is-er-te-weinig-zorgpersoneel/

https://www.skipr.nl/nieuws/kuipers-bij-nieuwe-coronagolf-is-er-te-weinig-zorgpersoneel/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-de-zorg/werkgelegenheid-in-zorg-en-welzijn

https://www.trouw.nl/zorg/de-actieplannen-voor-meer-personeel-in-de-zorg-voldoen-niet~bdb62d1e/

https://www.raadrvs.nl/binaries/raadrvs/documenten/publicaties/2020/11/10/applaus-is-niet-genoeg/Advies+RVS+Applaus+is+niet+genoeg.pdf

https://www.zorgvisie.nl/administratie-zorgprofessionals/

https://www.ru.nl/nieuws-agenda/meer-info/2018/juli/gelukkig-doe-ander/

https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/dsgroi/papers/manuscriptandappendix.pdf

Coronalessen leven in het Nu

De coronacrisis is een hele onzekere tijd, maar in feite ervaren wij al de hele tijd een fantastische duidelijkheid. 

Wij realiseren ons nu des te meer dat alleen het “Hier en Nu” van belang is. Het enige wat wij zeker weten is dat “Nu” bestaat. We proberen te beleven wat er aanwezig is. Nu en ter plaatse. Deze tijd maakt des te duidelijker dat het geen zin heeft te denken dat er verledens zijn die wij nu zouden kunnen hebben. Dit is nu, precies op dit moment.

Geen bedrieglijke voorstelling of fopperij, gewoon simpel en rechtdoorzee. En vanuit die “Nu-heid” groeit altijd het bewustzijn dat je de hele tijd omgaat met de realiteit. Eén voor één, plek voor plek, de hele tijd. Een fantastische duidelijkheid, de hele tijd.

In deze tijd echter worden wij door het nu bedreigt en kijken daarom dus naar het verleden of de toekomst. Met veel aandacht voor de spullen in ons leven – dat rijke leven dat wij leiden. deze keuzes zijn er de hele tijd en worden niet perse als goed of slecht gezien. Elke ervaring die we hebben is onvoorwaardelijk. Er zit geen sticker op met “dit is goed” of “dit is slecht”.

We ervaren ze wel maar schenken daar geen echte, adequate, aandacht aan. We houden er geen rekening mee dat we ergens naar toe gaan. Dat vinden we teveel gedoe en wachten op de dood.

Dat is een probleem. Dat is niet het juiste vertrouwen in “Nu-heid”. dat wat nu beleefd wordt bezit veel krachtige elementen. Het is zo krachtig dat we er niet tegen kunnen. Waardoor we de hele tijd van het verleden moeten lenen en de toekomst uit moeten nodigen.

Misschien zoeken we daarom een religie. Misschien protesteren we daarom op de pleinen. Misschien zeuren we daarom tegen de maatschappij, misschien stemmen we daarom op een regering. Vrij ironisch en lachwekkend.

 

26-04-2020 Paul Hager

NR 1 ZORGCOWBOY VERHOOGT TORENHOGE SALARISSEN MET 6%

Zilveren Kruis/Achmea is de grootste zorgverzekeraar in Nederland die voor 40% gefinancierd wordt door premies uit de verplichte basisverzekering en 60% van belastinggeld door dezelfde burgers.

Zeven bestuursleden verdienen op jaarbasis gemiddeld  € 336.051,= en achtentwintig managers verdienen daar een salaris van boven de € 200.000,- per jaar.

En of dit nog niet genoeg is verhogen zij zichzelf nog met ca. 6% in 2021 volgens het bericht van RTL-Z .nl

https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/artikel/4962561/achmea-zorgverzekeraar-korter-werken-minder-arbeid-meer-geld

Zilveren Kruis hanteert inmiddels een betalingstermijn aan zorgverleners van enkele maanden waardoor hardwerkende zorgverleners zonder geld zitten en patiënten zonder zorg dreigen te komen.

Zoals ook deze jonge zwaar gehandicapte vrouw uit Den Haag zie: https://www.youtube.com/watch?v=igmBELkQ1-E&t=33s

Hoelang accepteren wij dat bestuurders schaamteloos zich dergelijke salarissen toekennen van het geld van burgers? Terwijl er wachtlijsten zijn op ziekenhuizen, onvoldoende mondkapjes, bedden, testkits, zorgverleners maanden moeten wachten op hun geld en medicijnen vaak niet verkrijgbaar zijn.

16-03-2020  Paul Hager

 

Klik hier voor het overzicht van de salarissen 2018

(let op: de managers moet u wel even alle kolommen optellen om de totale bezoldiging te weten. Dat is Zilveren Kruis vergeten te vermelden)

 

Voor de complete jaarrekening, waarin de salarissen staan op pagina 74, 79 en 80 klik hier

Opvallend aan deze jaarrekening is dat het woord Belegging 285 keer voorkomt en het woord Zorg slechts 44 keer.

Mocht u zelf willen checken zoek dan wel op Zorg(spatie) want Zorgverzekeraar komt meer dan 1.000 keer voor.

WANBELEID ZORGVERZEKERAARS TREFT TIJDENS CRISIS NU DUIZENDEN ZIEKE OUDEREN THUIS

Door het jarenlange omstreden beleid van zorgverzekeraars dreigen duizenden ouderen in de wijkverpleging acuut zonder zorg te blijven. Zeker nu er een beroep gedaan wordt op alle zorgverleners om zich in te zetten ter voorkoming van het verder uitbreken van het corona-virus.

Inmiddels vroegen tientallen zorgverleners mij hoe nu te handelen? Omdat de zorgverzekeraar vaak maandenlang neemt om een machtiging af te geven, blijft vergoeding voor de zorg al die tijd onzeker. Er kan dan pas na maanden gefactureerd te worden, er geldt daarna nog een betalingstermijn van enkele maanden en het geld wordt op bankrekening gestort kwetsbare ouderen waardoor 25% uiteindelijk niet bij de zorgprofessional terecht komt. Deze praktijk brengt veel zorgprofessionals al een tijd in de financiële problemen. Velen zijn daardoor al gedwongen gestopt of failliet verklaard. En als de zorgverzekeraar niet machtigt blijft de zorgprofessional sowieso berooid achter.

Het beroep dat VVD-minister Bruins nu doet op alle zorgverleners geldt er maar één advies. Kies voor landsbelang met als bijkomend voordeel: je wordt wel betaald. Van CDA-minister De Jonge, die verantwoordelijk is voor ouderenzorg, valt blijkbaar ook niets te verwachten. Een simpel telefoontje naar de zorgverzekeraars had een groot probleem kunnen voorkomen (link).

Geen machtiging zorgverzekeraar, geen zorg.

Nu de zorgverzekeraars toch hun verzekerden blijven bestoken met de mededeling dat zij beter af zijn bij de grotere instellingen en daarin zelfstandige zorgprofessionals zelfs als inferieur afschilderen draag ik hen op de zorg dan ook maar zelf te regelen.

Bel de zorgverzekeraar over cliënten die zij niet machtigingen of gemachtigd hebben. Laat hen in deze crisis het, door hun zelf gecreëerde probleem, nu zelf oplossen met die grote instellingen. Kies voor het landsbelang en je eigen portemonnee. Nederland heeft jullie hard nodig en waardeert jullie wel!

16 maart 2020  Paul Hager

 

Voorbeeldbrief Zilveren Kruis, machtiging moet binnen vijf dagen gesteld worden. Dag te laat geen zorgvergoeding.

WIL DE MINISTER VOOR OUDEREN ZICH MELDEN AAN HET VOLK

Waar is onze minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge nu ouderen hem zo hard nodig hebben?

Dringende oproep om zich te melden bij het volk! Roep de zorgverzekeraars direct tot de orde. Zij saboteren al anderhalf jaar met de macht van het geld zorgverleners en patiënten door draconische onmenselijke maatregelen waardoor hardwerkende zelfstandige zorgverleners dreigen te failleren en patiënten zonder zorg thuis geraken. Hieronder 4 crisisbevelen aan zorgverzekeraars. 

Vanaf de eerste corona berichten weten wij dat dit virus vooral voor ouderen gevaarlijk is. In zijn persconferentie deze week zei premier Rutte dat bij een tekort aan ziekenhuisbedden mensen ook thuis verpleegd kunnen worden.

In Italië, waar de corona-crisis enorm uit de hand is gelopen,  beschikt men over  één intensive care bed op 11.788 inwoners. In Nederland ligt dit circa 20% lager met één op de 14.783. Dus het beroep van de premier op wijkverpleging is heel urgent.

Het is de taak van CDA-minister de Jonge dit te regelen. Dus hij is nu hard nodig!

In de ouderenzorg is het namelijk al dramatisch met een kleine 20.000 ouderen die op een wachtlijst staan voor een instelling, omdat onder meer dit kabinet er inmiddels 800 van de 2000 heeft gesloten. Deze groep ouderen kan de wachtlijst nog betalen. Veel ouderen echter kunnen het staan op de wachtlijst niet betalen.

Door onder meer de hoge regeldruk, lage instroom van nieuwkomers, lage salarissen, macht van zorgverzekeraars en draconische hoofdkantoren  zijn inmiddels een kleine tien procent van alle wijkprofessionals ziek, waarvan één op de acht in de leeftijd van 18-35 jaar met een ernstige burn-out.

Gelukkig is er nog een hele grote groep van tienduizenden zelfstandige zorgprofessionals die weliswaar door zorgverzekeraars financieel ziek gemaakt zijn maar lichamelijk kerngezond om met de minister de corona-crisis te beteugelen.

En omdat de minister op zijn website schrijft: “Betere zorg en ondersteuning voor jong en oud, daar zet ik mij samen met de duizenden professionals in de zorg voor in” weet ik dat deze groep van zelfstandige zorgprofessionals van de minister maar één inzet vraagt. Een belletje naar alle zorgverzekeraars met 4 crisisbevelen:

CRISISBEVEL 1: INTREKKEN CESSIEVERBOD

“Vanaf heden met terugwerkende kracht storten jullie de zorgvergoedingen weer naar de zorgverleners als vanouds. Het is voor vele ouderen dramatisch omdat zij vaak niet over hun eigen bankrekening kunnen beschikken om de door u gestorte bedragen één op één naar de zorgprofessional door te storten. En de praktijk leert inmiddels dat ongeveer 25% van belasting- en premiegeld spoorloos verdwijnt”.

CRISISBEVEL 2: LAAT ZORGVERZEKERAARS NIET OP DE STOEL VAN DE ARTS GAAN ZITTEN

“Vanaf heden volgt u door de beëdigde Wijkverpleegkundigen en Huisartsen vastgestelde zorgplannen. Ik verneem dagelijks afwijzingen en aanpassingen van die plannen door uw kantoorpersoneel. Ik kan mij in ieder geval niet voorstellen dat een zorgprofessional die een bureaufunctie bij een zorgverzekeraar ambieert kwalitatief beter is dan een Huisarts of Wijkverpleegkundige die de patiënten persoonlijk kent”.

CRISISBEVEL 3: LAAT ZORGVERZEKERAARS BINNEN DAGEN EN NIET BINNEN MAANDEN MACHTIGINGEN AFGEVEN

“Vanaf heden geeft u de machtiging af binnen dezelfde termijn als dat u dat ook van uw verzekerden vereist, namelijk 5 dagen. In brieven aan uw verzekerde geeft u inmiddels termijnen van enkele maanden aan omdat u te druk bent. Het gaat hier namelijk over mensen die direct zorg nodig hebben.  Daarvoor betalen de burgers zeker € 40 miljard per jaar aan u middels premie- en belastinggeld”.

CRISISBEVEL 4: BETAAL EN BETAAL OP TIJD

“Vanaf heden gaat u binnen vijf tot tien dagen betalen. Net als in uw eigen polisvoorwaarden staat.  Inmiddels lees ik in brieven aan uw verzekerden dat de betalingstermijn enkele maanden is”.

Laat de minister dit belletje doen, dan kunnen tienduizenden zelfstandige zorgprofessionals zorgeloos verzorgen.

De minister kan dan weer teruggetrokken verder werken aan wetten die goed zijn voor voor alle verpleegkundigen en verzorgenden, zoals de nieuwe wet tegen Zwijgcontracten in de zorg. Die wet beschermt hen tegen werkgevers die zelf nooit in een directe relatie hebben gestaan met een patiënt of een cliënt. Want ook deze wet was hard nodig! Chapeau hiervoor minister De Jonge.

Maar stop met de afschaffing van de Vrije Artsenkeuze  minister! Dat maakt alleen de zorgverzekeraars nog machtiger.  Het tekort aan ziekenhuisbedden wordt mede veroorzaakt door dezelfde zorgverzekeraars die wijkverpleging amper mogelijk maken zoals hiervoor blijkt.  Een pijnlijke conclusie die Commissie Van Manen vorige week in zijn rapport schreef. Deze commissie deed onderzoek naar het faillissement van diverse ziekenhuizen waardoor zieke patiënten ‘s-nachts afgevoerd werden, zorgprofessionals op straat kwamen te staan en Nederland bedden minder heeft die nu zo hard nodig zijn.

Het Zilveren Kruis, onder leiding van inkoopdirecteur Gerrits (jaarsalaris 352.418,=), heeft met gebruik van voorkennis, 55%-60% van de patiënten waren verzekerd bij Zilveren Kruis, een onderhandelingsmacht misbruikt en daarmee gedwongen de directie te laten tekenen om het faillissement nog wat te kunnen uitstellen.

 

14-03-2020   Paul Hager

 

Blijf wakker en alert als een premier geruststelt

Al tachtig jaar lang proberen premiers de burgers gerust te stellen met zalvende woorden. Zelfs in 2020 ,waarin wij inmiddels met zijn allen wel beter weten. Al weken stort de VVD campagnestickers met “iedereen erop vooruit” en de “partij voor de doeners” over ons uit in de diverse media en deed de VVD-voorman, onze premier helemaal niks. Tot gisteren.

Bestuurders in Nederland leunden lang laks achterover  en het Journaal steunden hen  door de slechte informatieverstrekking.  Dit coronavirus bestaat namelijk al veel langer. Wij moesten vooral onze kop in het zand steken met VVD-minister van Medische Zaken Bruins voorop. Dat er veel meer aan de hand was vernam ik al weken van alle verontruste verpleegkundigen en verzorgenden en via de alternatieve media, welke voormalig D’66-minister van Binnenlandse Zaken Olongren juist wilden censureren.

“We treffen passende maatregelen” was het steevaste mantra van onze leiders. terwijl Italiaanse artsen in de media waarschuwden voor de ernstige longontstekingen. Mensen worden daar  soms 14 dagen lang verdoofd op hun buik gehouden met een buis in hun luchtpijp.

Als een volleerd crisis-manager weet Rutte wel de stikstofcrisis, volgens zijn eigen woorden de grootste crisis in zijn 9-jarige carrière, direct te beteugelen. Dit weekeinde worden nieuwe maximumsnelheid verkeersborden geplaatst wat maar liefst 0,34% stikstof scheelt. De eis van de EU omdat het vervelend zou zijn als de bouwvakker met kerst thuis zou  zitten.

Urgente maatregelen om te voorkomen dat heel Nederland thuis komt te zitten, de economie instort en mensen doodgaan bleven uit tot gisteren. De eerste maatregel die Rutte trof was 1,8 miljard belastinggeld storten bij de EU waarvan niemand nog weet waarom.

Ik begrijp de woede van alle verpleegkundigen en verzorgenden wel.  Zij zitten straks zonder beschermingsmiddelen, moeten werken tot zij erbij neervallen en enige compensatie zal er voor hen vast niet in zitten. Deze groep is al door drie kabinetten Rutte zwaar benadeeld. Maar zij staan er wel. Hulde!

Eerlijk is eerlijk, gisteren stond Rutte er als een staatsman. Hij bleef rustig tegen alle Kamerleden die vooral hun verkiezingsprogramma’s kenbaar maakten. En  ook al waait ook deze crisis weer over, met een goed beleid  had veel ellende voorkomen kunnen worden.

Maar gerust slapen doe ik met dit kabinet niet meer. Die les heb ik al van deze crisis geleerd. Tachtig jaar geleden werd Nederland geleid door een premier, die net als premier Rutte berucht was om zijn harde bezuinigingspolitiek in de crisistijd,. Een onwrikbaar en in beginsel vast politicus  die zijn volk ook gerustgesteld liet slapen aan de vooravond van de grootste crisis in Europa uit de twintigste eeuw. Luister hieronder maar eens naar zijn geruststellende woorden en blijf alert.

13 maart 2020  Paul Hager

HULDE AAN DE IN DE STEEK GELATEN ZORGVERLENERS

Een ginnegappende elleboogstoot tussen VVD premier Rutte en zijn partijgenoot minister Bruins maakt pijnlijk duidelijk hoever de elite inmiddels afstand heeft genomen van de burgers.

Terwijl Nederlanders zich zorgen maken over het onzeker onheil wat dreigt. Amerika sluit Europese landen af met open grenzen. Grote delen van landen om ons heen liggen helemaal plat. En het enige wat corona crisisminister Bruins (oud-directeur van een bus vervoersbedrijf) roept is dat er passende maatregelen voor het indammen van corona worden getroffen. De vraag van alle zorgverleners in Nederland, die met gevaar voor eigen gezondheid, is nog steeds “welke minister Bruins”?

Zelfs de Stichting voor de Zorg heeft gisteren notabene maar een brief gestuurd met als onderwerp “Betrek verpleegkundigen en verzorgenden bij indammen en noodscenario uitbraak COVID-19”. Dat gebeurt gewoonweg niet. Die worden volledig aan hun lot overgelaten.

Zelfs bestuursvoorzitter Berden (jaarsalaris € 238.335,=) van het Tilburgse ziekenhuis Elisabeth TweeSteden, waar het coronavirus in Nederland voor het eerst werd vastgesteld, laat in de Volkskrant van 5 maart onomwonden weten dat capaciteit van zorgverleners boven veiligheid staat. “We schuiven dus op naar iets minder veilig” laat hij kil weten. Met als resultaat dat bij dit ziekenhuis inmiddels 28 van de 301 zorgverleners besmet zijn met het corona-virus, zoals blijkt uit een steekproef in opdracht van het RIVM het afgelopen weekeinde.

Stel dat een stad als Amsterdam in lichterlaaie staat en dat de brandweermannen na weken een brief aan de burgemeester van Amsterdam moeten sturen. Beste Burgemeester zet ons brandweermannen in om de brand te blussen. Nee, Bruins antwoord steevast dat er passende maatregelen worden getroffen.

Ik werd daar helemaal stil van. Dagelijks hoor ik van zorgverleners hun strijd, zorgen en de gevolgen ervan. Collega’s raken besmet en ziek, mondkapjes ter bescherming van henzelf en de patiënten zijn met een week op en de minister komt maar niet met maatregelen. Niet anders dan lachend een elleboog tegen de minister stoten als alternatieve handdruk. Tot zover kennelijk de passende maatregelen.

Al jarenlang klagen hardwerkende zorgverleners over de arbeidsomstandigheden die veruit slecht zijn te noemen. Maar zorgbestuurders, met de zorgverzekeraars voorop. Die vanuit absurd hoog betaalde banen (Hoofd inkoop zorg jaarsalaris ruim 3,5 ton) stelselmatig zorgverleners weigeren uit te betalen. Ik weet hoe hard ze werken en toch alleen maar weer stil blijven en klaar staan als het nodig is. Het maakt nu wel heel duidelijk hoe slecht de zorg op dit moment georganiseerd is. Het gaat over geld, overbetaalde baantjes en oppotten van premiegelden. Zorgverzekeraars hebben 2,4 miljard onnodig opgepot van premie- en belastinggeld. Waarom besteden zij dit nu niet wanneer het nodig is. Zorgverleners hebben mondkapjes, ruimte, testkits en vooral  steun nodig van bestuurders en bewindspersonen. Waar blijven jullie?

De enige maatregel die Rutte en VVD-minister Bruins nu treffen is aan zijn vriendjes en vriendinnetjes in Europa. Van het geld van de belastingbetaler wordt weer 1,8 miljard betaald aan de EU vanwege het corona-virus. Een klap in het gezicht van alle zorgverleners. Die willen gewoon mondkapjes, testkits en dergelijke meneer Rutte. Blijkbaar is er geld genoeg, maar niet voor de hardwerkende zorgverleners.

Enige maanden terug sprak Rutte op TV de stikstofcrisis uit als “grootste crisis in mijn 9 jaar als premier”. Met de spoed van een volleerd crisis-manager wordt direct de autorijder aangepakt. Nog maar 100 waar je eerder 130 mag. Dat scheelt enorm, 0,07% minder stikstof! De strenge maatregelen worden dit weekeinde uitgevoerd, kosten bijna driemaal hoger dan ingeschat, maar het gaat natuurlijk om de veiligheid van de burgers van Nederland.

Deze crisis gaat vast wel over. Het maakt nu wel extra duidelijk dat dit land gevaar loopt met bestuurders als Bruins en Rutte.

12 maart 2020 Paul Hager

Het Corona-virus maakt de doorgeslagen kostbare bureaucratie in de zorg heel expliciet

Tijdens het vragenuur gisteren in de Tweede Kamer kwam VVD-minister Bruins niet verder dan het hakkelend herhalen van zijn mantra dat er passende maatregelen worden getroffen. Wel wil hij miljoenen euro’s steken in extra bedden, maskertjes en testkits, maar over zorgverleners die dagelijks met gevaar voor hun eigen gezondheid  geconfronteerd worden met het groeiend aantal corona besmettingen geen enkel woord.

Nog geen klein bedankje gisteren. Zeker van een minister verwacht je dat hij pal achter de zorgverleners gaat staan. Een ruime compensatieregeling vooruit stelt voor zorgverleners die nu hun privétijd opofferen met gevaar voor hun eigen gezondheid. Alleen PvdA Kamerlid Ploumen bracht de veiligheid van de zorgverleners vergeefs bij de minister onder de aandacht.

Bestuursvoorzitter Berden (jaarsalaris € 238.335,=) van het Tilburgse ziekenhuis Elisabeth TweeSteden, waar het coronavirus in Nederland voor het eerst werd vastgesteld, laat in de Volkskrant van 5 maart onomwonden weten dat capaciteit van zorgverleners boven veiligheid staat. “We schuiven dus op naar iets minder veilig” laat hij kil weten. Met als resultaat dat bij dit ziekenhuis inmiddels 28 van de 301 zorgverleners besmet zijn met het corona-virus, zoals blijkt uit een steekproef in opdracht van het RIVM het afgelopen weekeinde.

Velen herinneren zich minister Bruins alleen van het sluiten van de noodzakelijke kleinere ziekenhuizen waaronder de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord en het degraderen van ervaren zorgverleners met het introduceren van de wet BIG2 wat onder druk van enkele actieve zorgverleners niet is doorgegaan.

Bureaucratie was de oorzaak van het sluiten van de ziekenhuizen en ontslag van de nu zo noodzakelijke zorgverleners hebben blijkt uit het vorige week gepubliceerde rapport van de Commissie van Manen  over de sluiting van deze ziekenhuizen.  De inkopers van Zilveren Kruis, onder leiding van de heer Gerrits (jaarsalaris € 352.418,=), speelden een vies spelletje. Zij wisten dat de ziekenhuizen voor hun voortbestaan afhankelijk waren van Zilveren Kruis. Namelijk 55%-60% van hun patiënten waren verzekerd bij Zilveren Kruis, waardoor de strakke duimschroeven van deze zorgverzekeraar maakten dat deze ziekenhuizen het loodje legden.

Tijdens een ingelaste persconferentie kwam VVD-minister president Rutte niet verder dan de passende hygiëne-maatregel om elkaar geen hand meer te schudden. Terwijl hij zelf erna de woordvoerder van het RIVM demonstratief de hand schudde met daarmee een dikke vinger naar de zorgverleners.

Het maakt maar weer eens pijnlijk duidelijk dat het kabinet, de zorgbestuurders en zorgverzekeraars met exorbitante salarissen zich geen enkele moer aantrekken van de veiligheid en tomeloze inzet van alle zorgverleners in Nederland.

Om in het mantra van VVD-minister Bruins te blijven is er wat mij betreft maar één passende maatregel, het vertrek van deze minister.

11 maart 2020  Paul Hager

 

VGZ BETAALT HUISARTS NIET

Inmiddels bereiken mij dagelijks meerdere dramatische berichten van wijkzorgverleners die in acute financiële problemen zitten of failliet gaan, doordat ALLE zorgverzekeraars stelselmatig weigeren te betalen.

Het is bijvoorbeeld onder wijkzorgverleners een publiek geheim dat cliënten die bij DSW Zorgverzekeraar uit Schiedam verzekerd zijn geweigerd worden. Simpelweg omdat DSW Zorgverzekeraar nooit of nauwelijks betaald. En zelfs dat is maar geld.

Het ergste is nog dat de cliënt, bij voorkeur een oudere met een taalprobleem door een migratieachtergrond, een groot risico loopt DSW met een voet tussen hun voordeur aan te treffen. Inmiddels een gewoonte geworden van DSW, ook al is dit in strijd met art. 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 8 Grondwet “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.”

Een tolk wordt geweigerd. Ik ken zelfs een voorbeeld waarbij een Marokkaanse oude mevrouw verplicht de trap op gestuurd werd waardoor DSW kon controleren of de zorg wel nodig was (sic!), dit uit wantrouwen tegen haar huisarts. Zieke mensen blijven gedesillusioneerd achter, de zorg wordt geweigerd en weer een zieke die zonder zorg achterblijft.

Dat wantrouwen over huisartsen blijkt ook uit een door mij gisteren ontvangen bericht van een huisarts uit Noord-Holland. VGZ Zorgverzekeraar weigert hem € 63.000,= over het 4e kwartaal 2019 uit te betalen, terwijl VGZ premiebetalers vanzelfsprekend wel de zorg hebben gekregen. Nederland kampt met een tekort aan huisartsen. Het wordt dan wel heel ingewikkeld als ook de huisartsen hun patiënten moeten filteren op wel of niet betalende zorgverzekeraars. “Sorry, u bent verzekerd bij VGZ, helaas moet ik u dan naar een andere overbezette huisarts doorverwijzen” zou toch bizar zijn om van je huisarts te horen. Niets bizars is VGZ blijkbaar vreemd.

Een huisarts is een zelfstandige ondernemer die uit zijn inkomen ook de hoge praktijkkosten waaronder personeel, praktijkruimte, apparatuur, opleidingen en dergelijke maandelijks moet betalen. Het bedrag dat de huisarts nu misloopt over deze drie maanden is 63.000,=. Gelijk aan TWEE maandsalarissen van VGZ- bestuurslid A. Klink, oud CDA-minister van VWS. Volgens de jaarrekening 2018 van VGZ was zijn bezoldiging dat jaar € 372.525,=.

Een huisarts is de stam in de breed vertakte zorgboom. Al eeuwenlang de vertrouwenspersoon in de buurt. En zeg nu zelf, vertrouwt u de huisarts of VGZ met een batterij aan directeuren met salarissen tot vier ton, een winst van € 129 miljoen in 2018 en daar bovenop nog eens onnodig opgepotte premiegelden ter hoogte van € 660 miljoen volgens een onderzoek van de Consumentenbond.. “Zo de waard is, vertrouwt hij zij gasten!” eindigde de huisarts het bericht aan mij. En zo is het!

MISLEIDENDE TRUC VGZ LEGT ZORGVERLENERS IN DE LUREN

VGZ kent overwegend de 1e aanvraag voor een machtiging Wijkverpleging voor zo’n kort mogelijke zorgtermijn toe (de fuik). Maar bij de 2e aanvraag, als gevolg van een herindicatie, komt de aap uit de mouw. Die wordt stelselmatig afgewezen.

Dit betekent dat de zorgverlener, die inmiddels de zorgplicht heeft, daarmee om financiële reden gedwongen wordt de zorg zelf, in plaats van VGZ, bij een gecontracteerde partij onder te brengen. En lukt dit niet dan is deze zorgverlener vanuit de zorgplicht door VGZ gedwongen om onbetaald de zorg voort te zetten. VGZ betaald in ieder geval niet.

De zorgverzekeraar heeft de wettelijk zorgplicht om hun verzekerden te voorzien van adequate zorg. De morbide prikkel dat VGZ de niet uitbetaalde zorg uit de premie- en belastinggelden van burgers mogen oppotten en beleggen, maakt dat zorgverzekeraars meer prioriteit aan geld dan aan zorg lijkt te geven.

Zorgverzekeraar VGZ ontvangt 40% van hun inkomsten via verplichte maandelijkse premies en 60% van belastinggeld van de burgers, via de overheid. Een belangrijk deel van de zorgkosten worden vervolgens bij diezelfde burgers neergelegd door het verplichte eigen risico van € 385,= per jaar. Uit de jaarrekening 2018 van VGZ blijkt dat de spaarpot al voor bijna 2 miljard euro (€ 1.984.148.000,=) rijkelijk gevuld is. Een deel hiervan investeert VGZ zelfs in zéér omstreden farmaceutische bedrijven, waaronder Novartis. De spaarpot wordt aangestuurd door een 3 hoofdige directie die tezamen meer dan één miljoen aan vast salaris ontvangen. Hieronder zit oud CDA-minister van VWS Ab Klink met een vast jaarsalaris in 2018 van € 372.525,= inclusief de door VGZ betaalde jaarlijkse pensioenbijdragen van € 82.520,=. Een mooi vooruitzicht voor VWS ministers, maar slecht voor zieke burgers.

Iedere Nederlander begrijpt dat sparen belangrijk is,  als appeltje voor de dorst. Maar doet dit altijd wel van hun eigen verdiende geld. VGZ echter spaart dit van premies, belastinggeld en eigen risico van hun verzekerden. En alsof het nog niet genoeg is moeten de zelfstandige zorgverleners nu ook financieel bloeden ten bate van de spaarpot.

Door slecht inkoopbeleid van zorgverzekeraars ontstaan er lange wachttijden voor verzekerden, sluiten ziekenhuizen noodgedwongen waarbij steevast de schuld gezocht wordt bij de zorgverleners, die klagen toch alleen maar over te lage salarissen. En terecht, alleen al van de 3 hoofdige directie van VGZ kunnen de salarissen van een kleine 40 zorgverleners per jaar worden betaald. Maar het zijn juist de zorgverleners zelf die onder druk komen te staan van dit slechte inkoopbeleid waardoor in de wijkverpleging inmiddels bijna 10% van de zorgverleners ziek thuis zit. Zorgverleners hebben namelijk een eed afgelegd voor het geven van goede zorg en kunnen dit vaak niet meer goed uitvoeren door de spaardrift van zorgverzekeraars.

Er zijn zorgverleners voldoende in Nederland. Alleen zit bijna 10% ziek thuis door slecht beleid van overbetaalde zorg- en verzekeraarsbesturen. Het ziekteverzuim in de zorg is tweemaal hoger dan in de bouw. In organisatie met meer dan 100 mensen in loondienst is het ziekteverzuim driemaal hoger dan de kleinere organisaties. In de leeftijd van 18-35 jaar is het ziekteverzuim langdurig en overwegend door burn-outs. Mensen blijven onnodig lang in ziekenhuizen liggen omdat zorgverzekeraars zich verzetten tegen de wettelijke Vrije Artsenkeuze (art. 13 ZvW). Maar VGZ misbruikt dit nu wel om zelf onder de zorgplicht uit te komen.

Verzekeraars staan terecht onder politieke druk vanwege dit slechte beleid. Steeds meer mensen blijven zonder zorg achter, terwijl zij wel maandelijks vooraf de zorgpremie moeten betalen.

Die druk wordt nu met een trucje eerst tijdelijk afgewenteld op de zelfstandige zorgverleners. Wanneer die zorg is overgenomen wordt een herindicatie afgewezen waardoor de zelfstandige zorgverlener wel gedwongen wordt de verzekerde elders onder te brengen.  Want VGZ betaalt niet meer. En zie als zelfstandig zorgverlener de verzekerde maar eens onder te brengen bij een zorgaanbieder waarmee VGZ afspraken heeft. Die werken met zorgplafonds en hebben zelf al wachtlijsten door het slechte inkoopbeleid van VGZ. De zorgverlener gaat failliet, de verzekerde is de dupe en de spaarpot van VGZ groeit onbelemmerd verder.

Het is belangrijk dat Vrije Artsenkeuze zorgverleners zich gaan verenigen om een blok te vormen tegen deze morbide oppot praktijken van de zorgverzekeraars. Blijkbaar kunnen zij niet zonder jullie.

5 maart 2020 Paul Hager