MISLEIDENDE TRUC VGZ LEGT ZORGVERLENERS IN DE LUREN

VGZ kent overwegend de 1e aanvraag voor een machtiging Wijkverpleging voor zo’n kort mogelijke zorgtermijn toe (de fuik). Maar bij de 2e aanvraag, als gevolg van een herindicatie, komt de aap uit de mouw. Die wordt stelselmatig afgewezen.

Dit betekent dat de zorgverlener, die inmiddels de zorgplicht heeft, daarmee om financiële reden gedwongen wordt de zorg zelf, in plaats van VGZ, bij een gecontracteerde partij onder te brengen. En lukt dit niet dan is deze zorgverlener vanuit de zorgplicht door VGZ gedwongen om onbetaald de zorg voort te zetten. VGZ betaald in ieder geval niet.

De zorgverzekeraar heeft de wettelijk zorgplicht om hun verzekerden te voorzien van adequate zorg. De morbide prikkel dat VGZ de niet uitbetaalde zorg uit de premie- en belastinggelden van burgers mogen oppotten en beleggen, maakt dat zorgverzekeraars meer prioriteit aan geld dan aan zorg lijkt te geven.

Zorgverzekeraar VGZ ontvangt 40% van hun inkomsten via verplichte maandelijkse premies en 60% van belastinggeld van de burgers, via de overheid. Een belangrijk deel van de zorgkosten worden vervolgens bij diezelfde burgers neergelegd door het verplichte eigen risico van € 385,= per jaar. Uit de jaarrekening 2018 van VGZ blijkt dat de spaarpot al voor bijna 2 miljard euro (€ 1.984.148.000,=) rijkelijk gevuld is. Een deel hiervan investeert VGZ zelfs in zéér omstreden farmaceutische bedrijven, waaronder Novartis. De spaarpot wordt aangestuurd door een 3 hoofdige directie die tezamen meer dan één miljoen aan vast salaris ontvangen. Hieronder zit oud CDA-minister van VWS Ab Klink met een vast jaarsalaris in 2018 van € 372.525,= inclusief de door VGZ betaalde jaarlijkse pensioenbijdragen van € 82.520,=. Een mooi vooruitzicht voor VWS ministers, maar slecht voor zieke burgers.

Iedere Nederlander begrijpt dat sparen belangrijk is,  als appeltje voor de dorst. Maar doet dit altijd wel van hun eigen verdiende geld. VGZ echter spaart dit van premies, belastinggeld en eigen risico van hun verzekerden. En alsof het nog niet genoeg is moeten de zelfstandige zorgverleners nu ook financieel bloeden ten bate van de spaarpot.

Door slecht inkoopbeleid van zorgverzekeraars ontstaan er lange wachttijden voor verzekerden, sluiten ziekenhuizen noodgedwongen waarbij steevast de schuld gezocht wordt bij de zorgverleners, die klagen toch alleen maar over te lage salarissen. En terecht, alleen al van de 3 hoofdige directie van VGZ kunnen de salarissen van een kleine 40 zorgverleners per jaar worden betaald. Maar het zijn juist de zorgverleners zelf die onder druk komen te staan van dit slechte inkoopbeleid waardoor in de wijkverpleging inmiddels bijna 10% van de zorgverleners ziek thuis zit. Zorgverleners hebben namelijk een eed afgelegd voor het geven van goede zorg en kunnen dit vaak niet meer goed uitvoeren door de spaardrift van zorgverzekeraars.

Er zijn zorgverleners voldoende in Nederland. Alleen zit bijna 10% ziek thuis door slecht beleid van overbetaalde zorg- en verzekeraarsbesturen. Het ziekteverzuim in de zorg is tweemaal hoger dan in de bouw. In organisatie met meer dan 100 mensen in loondienst is het ziekteverzuim driemaal hoger dan de kleinere organisaties. In de leeftijd van 18-35 jaar is het ziekteverzuim langdurig en overwegend door burn-outs. Mensen blijven onnodig lang in ziekenhuizen liggen omdat zorgverzekeraars zich verzetten tegen de wettelijke Vrije Artsenkeuze (art. 13 ZvW). Maar VGZ misbruikt dit nu wel om zelf onder de zorgplicht uit te komen.

Verzekeraars staan terecht onder politieke druk vanwege dit slechte beleid. Steeds meer mensen blijven zonder zorg achter, terwijl zij wel maandelijks vooraf de zorgpremie moeten betalen.

Die druk wordt nu met een trucje eerst tijdelijk afgewenteld op de zelfstandige zorgverleners. Wanneer die zorg is overgenomen wordt een herindicatie afgewezen waardoor de zelfstandige zorgverlener wel gedwongen wordt de verzekerde elders onder te brengen.  Want VGZ betaalt niet meer. En zie als zelfstandig zorgverlener de verzekerde maar eens onder te brengen bij een zorgaanbieder waarmee VGZ afspraken heeft. Die werken met zorgplafonds en hebben zelf al wachtlijsten door het slechte inkoopbeleid van VGZ. De zorgverlener gaat failliet, de verzekerde is de dupe en de spaarpot van VGZ groeit onbelemmerd verder.

Het is belangrijk dat Vrije Artsenkeuze zorgverleners zich gaan verenigen om een blok te vormen tegen deze morbide oppot praktijken van de zorgverzekeraars. Blijkbaar kunnen zij niet zonder jullie.

5 maart 2020 Paul Hager